Merisuolaa vai vuorisuolaa?

Posted on May 29, 2016 in Terveys

Hyvä merisuola on puhdistamatonta. Merisuolojen lisäksi myynnissä on kuitenkin monenlaisia muitakin suoloja, kuten vuorisuolaa, ruususuolaa ja Himalajan suolaa.

Eri suolojen tuoteselosteiden vertaaminen keskenään on tehty työlääksi, sillä osa tiedoista on ilmoitettu milligrammoina, osa prosentteina ja osa miljoonasosaa tarkoittavaa ppm-yksikköä käyttäen. Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitä eroa merisuoloilla ja vuorisuoloilla on keskenään.

1 Mitä vuorisuolat ovat?
Vuorisuoloiksi kutsutaan vuoresta saatavia suoloja ja niitä myydään useilla eri nimillä, mm. kristalli- ja ruususuolana. Kristallisuolalla viitataan suolan kiderakenteeseen. Nimitys ruususuola viittaa vuorisuolan punertavaan väriin, Himalajan suola taas sen alkuperään.

2 Meri- ja vuorisuolojen vertailu
Seuraavassa kootaan yhteen merisuolojen ja vuorisuolojen koostumuksesta tehtyjä analyysejä, jotta saadaan selville, kuinka paljon suolat poikkeavat toisistaan. Lähteenä käytetään Internetistä löytyviä analyysituloksia merisuolojen ja vuorisuolojen osalta sekä maahantuojien ilmoittamia tietoja vuorisuoloista.

Vertailun tulokset on esitetty oheisessa taulukossa. Niiden mukaan vuorisuoloissa on enemmän klooria ja natriumia sekä vähemmän magnesiumia, rautaa ja sinkkiä kuin merisuoloissa. Jodin, kaliumin ja kalsiumin pitoisuudet ovat samaa luokkaa molemmissa suoloissa. Mangaania vuorisuolat sisältävät yhtä paljon tai vähemmän kuin merisuolat. Muiden alkuaineiden pitoisuuksia ei voi verrata keskenään, koska vuorisuolojen osalta niitä ei ole ilmoitettu.

Merisuolojen ja vuorisuolojen eroavaisuuksista esitetään usein laadullisia argumentteja. Toisten mukaan punaisten vuorisuolojen väri on ruostetta eli suolassa oleva rauta on hapettunut rautaoksidiksi. Toiset taas sanovat, että merisuolassa on merten saastumisen vuoksi saastejäämiä.

Alkuainepitoisuuksien mittaustulokset eivät kuitenkaan tue näitä argumentteja: alkuaineanalyyseissä ei ole ilmoitettu rautaoksidipitoisuuksia, eikä missään ole eritelty merisuoloista mahdollisesti löytyviä epäpuhtauksia tai niiden pitoisuuksia. Merisuola sisältää mittaustulosten mukaan jopa enemmän rautaa kuin vuorisuola. Edelleen, jos se sisältäisi saasteita, näiden alkuainepitoisuudet näkyisivät analyyseissä melko suurina määrinä. Vastaavasti pienten alkuaineiden pitoisuudet laskisivat.

Tulosten perusteella kannattaa käyttää merisuoloja vuorisuolojen sijaan, koska merisuolat sisältävät vähemmän natriumia ja klooria, joita nykytiedon valossa saamme jo riittävästi. Lisäksi merisuolat sisältävät suurempia pitoisuuksia joistakin elimistölle tärkeistä hivenaineista, kuten magnesiumista.

suoladata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *